top of page

Stejné místo. Stejný čas. Jiné pohledy.

Klient:

Blanka Kirchner, FP TUL

Rok:

2023

2023 | Kniha a vizuální řešení akce | Umělkyně Blanka Kirchner, 600 zaměstnanců a studentů fakulty a umělá inteligence. Ti všichni se autorsky podíleli na uměleckém díle – textové instalaci a publikaci pro Fakultu přírodovědně-humanitní a pedagogickou TUL. Pro akci jsem zvolila modrou cyanovou barvu, linky sešitu a červenou linku okraje.

bottom of page